Aplikacje mobilne

Mogą służyć informacji lub edukacji medycznej. Oferowane przez nas autorskie rozwiązania, w szczególności związane są z szybkim dotarciem do informacji uczestników kongresów i konferencji. Przygotowywane dla systemów iOS i Android, sprofilowane graficznie do indywidualnego wydarzenia, powoli zastępują tradycyjne książki z Programem i ułatwiają poruszanie się po terenach kongresowych i mieście, w którym wydarzenie się odbywa.

 

Mobile applications

Can be used to communicate information or provide medical education. The solution we have authored aids congress and conference participants in accessing information. Available for iOS and Android systems, graphically profiled for an individual event, it gradually replaces traditional books with the Programme and ease movement around congress facilities and the event host town.