Oprogramowanie do rejestrów medycznych

Oferowane przez na oprogramowanie do rejestrów medycznych umożliwia przeprowadzenie badań klinicznych lub obserwacyjnych w oparciu o bezpieczną platformę informatyczną. Baza danych jest dostosowywana do specyfiki każdego z projektów, a prosty intuicyjny interfejs ułatwia wprowadzanie danych i tworzenie raportów statystycznych. Gwarantujemy przetwarzanie i przechowywanie danych zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami GIODO. 

 

Medical register software

Medical register software offered by us helps to conduct clinical or observation tests based on a secure IT platform. The database is adapted to the specific character of each project and a simple, intuitive interface facilitates data entry and generation of statistical reports. Processing and storage of data compliant with applicable legislation and GIODO requirements is guaranteed.