Kongres PTK 2013 mobile app

Przygotowana przez zespół MEDICALmultimedia dla uczestników XVII Międzynarodowego Kongresu PTK, który został zorganizowany w roku 2013 przez casusMEDICAL, cieszyła się dużym zainteresowaniem ze strony użytkowników, co potwierdziło kilkaset pobrań i pozytywne opinie. Została opracowana w wersji na smartfony i tablety dla systemów iOS i Android. 

 

Podstawowe moduły, które obejmowała aplikacja mobilna PTK Kongres 2013:

 

Aktualności – Moduł zawierający najnowsze informacje dotyczące wydarzenia, wiadomości przekazywane przez Komitet Naukowy i Organizacyjny, jak również aktualne zmiany w programie. Aktualności mogą być zsynchronizowane z wiadomościami umieszczanymi na stronie internetowej www.ptkardio2013.pl.

Program Kongresu – Podstawowy moduł aplikacji, zawierający szczegółowy program Kongresu. Przewidujący podział na sale, daty, godziny. Umożliwiający sprawną nawigację po dniach oraz pozwalający na szybkie zapoznanie się z tematyką sesji i wykładowcami.

Tematyka  Jako alternatywny sposób przeglądania programu, umożliwiający zapoznanie się z poszczególnymi tematykami Kongresu i prześledzenie harmonogramu odbywania się ich na poszczególnych salach.

Mój Kongres – Element aplikacji umożliwiający zaplanowanie aktywności na kongresie. Pozwalał na wybranie  preferowanych wykładów oraz wyeksportowanie ich, tak z poziomu programu, jak i modułu "tematyka" poprzez odznaczenie odpowiedniej ikonki.