O nas

Zespół MEDICALmultimedia odpowiedzialny za innowacyjne rozwiązania i wykorzystanie nowych technologii w komunikacji medycznej (promocji i edukacji) działa wspólnie z casusMEDICAL w strukturach grupy casusBTL.

Oferta MEDICALmultimedia obejmuje budowę platform i obsługę projektów e-learning, wykonywanie serwisów internetowych skierowanych do lekarzy i pacjentów, opracowywanie aplikacji symulujących podejmowanie decyzji klinicznych (wirtualny pacjent), tworzenie i obsługę baz danych na potrzeby rejestrów medycznych oraz przygotowanie materiałów multimedialnych wspierających pracę przedstawicieli medycznych (CLM). Uzupełnieniem oferty jest produkcja telewizyjna w postaci: rejestracji i obróbki filmów wideo, transmisji zabiegów i wykładów "na żywo" oraz przygotowywanie wszelkiego rodzaju animacji

Nasi Klienci i Partnerzy to firmy farmaceutyczne, towarzystwa medyczne, komitety naukowe projektów badawczych, komitety organizacyjne kongresów i konferencji oraz organizacje pozarządowe w postaci np. stowarzyszeń pacjentów.

Zapraszamy do współpracy, gwarantujemy innowacyjne podejście do promocji i edukacji medycznej.

 

About us

MEDICALmultimedia is responsible for the preparation and application of new technologies in medical communication (promotion and education) and collaborates with casusMEDICAL within the structures of the casusBTL Group.

MEDICALmultimedia prepares and supports e-learning projects, applications that simulate clinical decision making, programs Internet services for physicians and patients, builds and services medical register databases and prepares multimedia materials supporting the work of medical representatives.

Our clients and partners include pharmaceutical companies, medical societies, scientific committees of research projects, organizing committees of congresses and conferences and non-governmental organizations like, for example, patient associations.

Your cooperation is welcome. An innovative approach to medical promotion and education is guaranteed.