Transmisje wykładów LIVE

Oferujemy najwyższej jakości transmisję wykładów z kongresów i konferencji na żywo dostępną na wielu rodzajach platform – również na urządzeniach mobilnych. Uczestnicy tak zorganizowanych wydarzeń edukacyjnych widzą obraz z kamery, przedstawiający prelegenta, jego slajdy oraz mogą zadawać pytania i uczestniczyć w dyskusji.

 

LIVE lecture streaming

We offer top quality live streaming services from congresses and conferences, available on multiple platforms including mobile devices. Participants of such educational events can watch the speakers and their presentations, also being able to ask questions and participate in the discussion.