Kontakt

W odpowiedzi na zapytania ofertowe z przyjemnością przygotujemy koncepcje technologiczne i kreatywne innowacyjnych form edukacji medycznej. Dzięki współpracy z zespołem casusMEDICAL gwarantujemy kompleksowe podejście do projektów obejmujące również profesjonalny proces opracowania materiałów skierowanych do lekarzy i pacjentów.

 

Jesteśmy otwarci na wszelkie ciekawe propozycje współpracy. Poszukujemy współpracowników zarówno do procesów kreacji i programowania jak i osób z ciekawymi pomysłami na wykorzystanie nowych technologii w komunikacji i edukacji medycznej.

 

MEDICALmultimedia from casusBTL
ul. Rodawska 26, 61-312 Poznań
tel. +48 61 830 40 67
email: info@casusBTL.pl

 

 

Contact

 

In response to enquiries we will prepare technological and creative concepts of innovative forms of medical education. Our approach to projects, consulted with casusMEDICAL, will be comprehensive and will comprise professional preparation of materials targeted at physicians and patients.

 

We are open to all interesting proposals of cooperation. If you can help us in creation processes and programming and/or if you have interesting ideas how new technologies in medical communication and education can be used, do not hesitate to contact us.

 

MEDICALmultimedia from casusBTL
ul. ul. Rodawska 26, 61-312 Poznań
phone: +48 61 830 40 67
email: info@casusBTL.pl