Platforma dla Programu TAB

 

Przygotowany przez MEDICALmultimedia system ProgramTAB został udostępniony na potrzeby Programu wczesnego wykrywania tętniaka aorty brzusznej.

Pacjent przed wykonanym badaniem ultrasonograficznym proszony jest o pisemne wyrażenie zgody na badanie i przetwarzanie danych osobowych. Dane osobowe i odpowiedzi na kilka dodatkowych pytań (według kwestionariusza) zostaną umieszczone w bazie danych programu (dostęp po zalogowaniu na www.programtab.pl).  Na podstawie analizy wprowadzonych danych system udostępnia badaczom zestawienia statystyczne.

Do roku 2013 badaniem objęci byli mężczyźni w wieku 65 lat, będący mieszkańcami województwa kujawsko-pomorskiego.