Platforma dla Rejestru Avters

Zespół MEDICALmultimedia przygotował platformę informatyczną do wieloośrodkowego badania obserwacyjnego: Rejestr Avters.

Celem podstawowym badania była ocena wpływu kampanii edukacyjnej na temat powikłań zakrzepowo-zatorowych na wzrost prawidłowo rozpoznanej ZŻG. 

W badaniu udział wzięło 90 ośrodków z całego kraju, podlegających pod trzy ośrodki koordynujące: Ośrodek Warszawski, Ośrodek Katowicki i Ośrodek Bydgoski. Dodatkowo, w dzielnicy Warszawy Bemowo został utworzony ośrodek referencyjny, w którym testowano wpływ zwiększonej świadomości na temat ŻChZZ wśród mieszkańców i lekarzy pierwszego kontaktu na częstość prawidłowo rozpoznanej ZŻG, po wysłaniu materiałów informacyjnych dotyczących objawów i powikłań ŻChZZ. 

W trakcie trwania badania prowadzono regularny monitoring w celu zapewnienia odpowiedniej jakości danych. Zarządzanie danymi gromadzonymi w trakcie trwania badania było prowadzone zgodnie z następującymi zasadami i procedurami: wprowadzanie danych do elektronicznej bazy danych, weryfikacja poprawności danych, zatwierdzanie danych z zastosowaniem dedykowanego oprogramowania do obsługi rejestrów badawczych; dane były zapisywane i przechowywane w bazie danych mySQL na serwerze dedykowanym. Dane wprowadzano do bazy danych przez ośrodki badawcze na podstawie CRF-u. Ponadto, wszelkie zmiany wprowadzane do bazy były zapisywane (audit trail).