Warsztaty Obrazowanie MR, TK, PET, SPECT

Dzięki MEDICALmultimedia - twórcy Multimedialnej Platformy Edukacyjnej PTK, w warsztatach dotyczących nowych technik obrazowania w kardiologii lekarze mogli uczestniczyć również za pośrednictwem internetu.