Warsztaty Kardiologii Interwencyjnej (WCCI)

Dzięki wsparciu partnerów techologicznych podczas Warsztatów Kardiologii Interwencyjnej, które co roku odbywają się w Warszawie i są jednym z najważniejszych wydarzeń dla kardiologów interwencyjnych, zapewniliśmy dwa rodzaje transmisji.

Live case (bezpośrednia transmisja zabiegów z sali operacyjnej szpitali, m.in. z Centralnego Szpitala Klinicznego MSW w Warszawie do sali konferencyjnej w hotelu Intercontinental).

Live in the box (odtworzenie wcześniej nagranego materiału z zabiegów plastyki wieńcowej).

Transmisje odbyły się za pośrednictwem łączy internetowych.