E-reception DESK

Opracowaliśmy i z sukcesem wykorzystujemy własne rozwiązanie: E-receptionDESK zapewniające innowacyjny proces zarządzania obecnością uczestników kongresów i konferencji.


Narzędzie to może być wykorzystywane przez organizatorów wydarzeń dla lekarzy lub przez podmioty, które ich do obecności zapraszają. W tym przypadku zintegrowane jest z recepcjami hotelowymi i infolinią gwarantującą kontakt z zapraszanym gościem.

W przypadku zarządzania procesem rejestracji na kongresie lub konferencji platforma zintegrowana jest z modułem rejestracji ulokowanym na stronie internetowej oraz modułem płatności. System umożliwia połączenie z bazami danych członków towarzystwa medycznego np. dbając o bieżącą aktualizację danych kontaktowych.