XX Sympozjum Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku

Strona internetowa przygotowana przez zespół MEDICALmultimedia na potrzeby organizowanego przez casusMEDICAL XX Sypozjum Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku zawierała w nowoczesny sposób zaprezentowane wszystkie niezbędne informacje dla uczestników tego wydarzenia.