Podlaskie Spotkania Diabetologiczne

Podlaskie Spotkania Diabetologiczne to coroczne wydarzenie organizowane przez casusMEDICAL objęte patronatem medialnym portalu diabetologiaonline.pl oraz czasopisma Diabetologia na co dzień. Serwis internetowy tradycyjnie wykonuje zespół MEDICALmultimedia dbając aby w ciekawy i przystępny sposób prezentował wszystkie najważniejsze informacje dla uczestników tego wydarzenia.