XVII Międzynarodowy Kongres PTK

Stworzona przez zespół MEDICALmultimedia strona internetowa XVII Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego zorganizowanego przez casusMEDICAL była interaktywną platformą informacyjną tego największego w Polsce wydarzenia dla lekarzy specjalistów.