60 lat Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Zespół MEDICALmultimedia odpowiedzialny był za oprawę multimedialną wydarzeń związanych z obchodzonym w 2014 roku jubileuszem 60-lecia powstania Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Jednym z wielu zadań było stworzenie materiału filmowego poświęconego historii i bieżącej aktywności PTK. Film został zrealizowany we współpracy z ośrodkami kardiologicznymi z całej Polski. Przeprowadzono i zarejestrowano wywiady z pracownikami wielu klinik kardiologicznych, którzy pełnili lub pełnią odpowiednie funkcje w strukturze Towarzystwa. Na podstawie archiwalnych materiałów zdjęciowych otrzymanych z różnych ośrodków w kraju opracowano animacje. Całość wzbogacono dynamicznym podkładem muzycznym.

 

Film zrealizowano w dwóch wersjach językowych. W wersji angielskiej prezentowany był podczas Kongresu ESC w Barcelonie, w wersji polskiej natomiast – podczas XVIII Międzynarodowego Kongresu PTK w Poznaniu. W obu miejscach cieszył się ogromnym zainteresowaniem uczestników.