Symulator Decyzji Klinicznych w Kardiologii

Symulator Decyzji Klinicznych w Kardiologii został oparty o autorskie rozwiązanie zespołu MEDICALmultimedia: Avatar MEDICALmultimedia Simulator. Jest to ustandaryzowany, oparty o najnowszą technologię i międzynarodowe standardy tworzenia systemów Virtual Patient interaktywny symulator decyzji klinicznych.

Symulator Decyzji Klinicznych w kardiologii uczy prawidłowej analizy przypadków, weryfikuje diagnozę i symulację postępowania z pacjentem oraz sprawdza wiedzę teoretyczną związaną z problemem medycznym – w ten sposób realizując cele edukacyjne. 

Symulator Decyzji Klinicznych w Kardiologii funkcjonuje w ramach Multimedialnej Platformy Edukacyjnej Poskiego Towarzystwa Kardiologicznego stworzonej przez MEDICALmultimedia i uruchomionej w 2012 roku.