Biuletyn ptkardio.pl

Biuletyn Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego stworzony i obsługiwany przez zespół MEDICALmultimedia wydawany jest dwa razy w miesiącu i dociera do ponad dwóch tysięcy Członków PTK. Biuletyn zawiera zestawienie aktualności z życia Towarzystwa, promuje nadchodzące wydarzenia dla kardiologów oraz nowe doniesiena naukowe i kursy umieszczane w ramach Multimedialnej Platformy PTK.

Oprócz podstawowego, głównego Biuletynu PTK opracowujemy biuletyny specjalne związane z najważniejszymi wydarzeniami i projektami Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.