Biuletyn portalu diabetologiaonline.pl

Biuletyn portalu diabetologiaonine.pl obsługiwany przez zespół MEDICALmultimedia wysyłany jest do lekarzy - użytkowników portalu oraz czytelników czasopisma Diabetologia na co dzień wydawanego również przez Grupę casusBTL.

Zawiera informacje o aktualnościach dla lekarzy umieszczanych na portalu oraz promuje najciekawsze wydarzenia związane z diabetologią organizowane dla lekarzy specjalistów i lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej.